Chủ tịch Tô Như Toàn thế chấp cổ phần đảm bảo cho lô trái phiếu 650 tỷ đồng của Văn Phú Invest

admin
Văn Phú Invest dự kiến phát hành ra công chúng 650 tỷ đồng trái phiếu với tài sản đảm bảo là 16,5 triệu cổ phần thuộc sở hữu của vợ chồng Chủ tịch Tô Như Toàn và phần diện tích sở hữu riêng của Công ty Đầu tư Hùng Sơn.

Mới đây, CTCP Đầu tư Văn Phú - Invest (mã VPI, sàn HoSE) công bố Nghị quyết của HĐQT về phương án phát hành trái phiếu ra công chúng.

Theo đó, Văn Phú Invest dự kiến phát hành trái phiếu chào bán ra công chúng với tổng mệnh giá tối đa 650 tỷ đồng.

Các tài sản được sử dụng làm tài sản đảm bảo cho trái phiếu bao gồm phần diện tích sở hữu riêng của Công ty TNHH MTV Đầu tư Hùng Sơn và 16,5 triệu cổ phần phổ thông, tự do chuyển nhượng do VPI phát hành thuộc sở hữu của ông Tô Như Toàn - Chủ tịch HĐQT cùng vợ là bà Đào Thị Hồng Hạnh; các tài sản khác của VPI, bên thứ ba và/hoặc bên liên quan làm tài sản bảo đảm cho nghĩa vụ của VPI liên quan đến trái phiếu (nếu cần thiết).

Ghi nhận tại BCTC soát xét bán niên 2023, tính đến thời điểm ngày 30/06/2023, Văn Phú Invest đang có hơn 401 tỷ đồng trái phiếu dài hạn đến hạn trả, gần 240 tỷ đồng trái phiếu dài hạn. Tất cả đều được tư vấn phát hành bởi Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCBS), đáo hạn lần lượt trong giai đoạn tháng 4/2024 và tháng 4/2025.

bao-cao-van-phu-invest-1695271321.pngNguồn: BCTC hợp nhất soát xét bán niên 2023
 

Bên cạnh đó, Văn Phú Invest còn có gần 679 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi. Như vậy, tổng dư nợ trái phiếu của VPI tính đến đến cuối quý II/2023 đang là gần 1.320 tỷ đồng.

bao-cao-van-phu-invest-1-1695271321.pngNguồn: BCTC hợp nhất soát xét bán niên 2023
 

Về hoạt động kinh doanh, 6 tháng đầu năm 2023, VPI ghi nhận hơn 1.473 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng hơn 30% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, chiếm tỷ trọng lớn nhất là doanh thu chuyển nhượng bất động sản tăng mạnh 36% lên mức gần 1.353 tỷ đồng nhờ hoạt động bán sản phẩm thuộc dự án Vlasta – Sầm Sơn tại thị xã Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Lãi ròng hai quý đầu năm đạt gần 406 tỷ đồng, tăng hơn 52% so với cùng kỳ năm trước.

Trước đó, ĐHĐCĐ VPI thông qua mục tiêu năm 2023 với doanh thu hợp nhất 2,200 tỷ đồng, lãi ròng 530 tỷ đồng. Như vậy, lũy kế 6 tháng đầu năm 2023, VPI đã thực hiện 67% kế hoạch doanh thu và 81% kế hoạch lợi nhuận.

{