Thị trường địa ốc

Hơn 18.000 căn hộ bỏ không, lãng phí hàng trăm tỷ mỗi năm

3 giờ trước

Chỉ tính riêng tại 2 thành phố lớn là Hà Nội và TP. HCM, có ít nhất khoảng 18.000 căn hộ tái định cư bị bỏ hoang, không người đến ở, tiêu tốn hàng trăm tỷ đồng ngân sách nhà nước mỗi năm.