Thị trường địa ốc

Chỉ còn khoảng 30 - 40% môi giới bất động sản bám trụ với nghề

Theo khảo sát của Hội Môi giới bất động sản Việt Nam (VARS), số lượng môi giới hiện nay hoạt động trên thị trường chỉ còn khoảng 30 - 40% so với thời điểm cuối năm 2022. Lượng môi giới bỏ nghề phần lớn thuộc các đối tượng “lính mới” và “tay ngang”.