Kinh tế địa phương

Hải Phòng: Đảm bảo tiêu chí phân loại đô thị loại I

2 ngày trước

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Văn bản số 488/ TTg-CN ngày 10/7/2024 công nhận kết quả rà soát tiêu chí phân loại đô thị loại I đối với thành phố Hải Phòng.