Kinh tế địa phương

Côn Đảo: Hơn 765 tỷ đồng thực hiện Đề án phát triển kinh tế tuần hoàn

Tổng kinh phí thực hiện Đề án phát triển kinh tế tuần hoàn tại Côn Đảo trong năm 2030 là hơn 765 tỷ đồng, trong đó ngân sách Nhà nước chiếm khoảng 75%, còn lại là nguồn xã hội hóa.