Tập đoàn, cổ phần

Nước Thủ Dầu Một báo lãi gần 275 tỷ đồng sau 11 tháng

Năm 2023, Nước Thủ Dầu Một đặt kế hoạch tổng doanh thu hơn 642 tỷ đồng và lãi ròng 298 tỷ đồng. Lũy kế 11 tháng, công ty đã thực hiện được 84% chỉ tiêu doanh thu và 92% mục tiêu lợi nhuận năm.