Tập đoàn, cổ phần

Bamboo Capital dự kiến chuyển nhượng hơn 21 triệu cổ phần tại Tracodi cho đối tác

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital (HoSE: BCG) vừa thông qua việc bán 21,04 triệu cổ phần đang sở hữu tại Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (Tracodi, HoSE: TCD).