Tài chính - Ngân hàng

Sở hữu chéo trong ngành ngân hàng: Vấn đề đặc biệt nghiêm trọng, sắp tới sẽ rà soát toàn bộ

Chính phủ và NHNN đang nỗ lực rà soát lại tất cả các văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động của ngành ngân hàng để hạn chế tối đa tình trạng sở hữu chéo.