Hợp tác

Xuất khẩu của Việt Nam ước đạt 618 tỷ USD vào năm 2030

Tại báo cáo với tiêu đề "Tương lai của thương mại: Những cơ hội mới cho các hành lang tăng trưởng cao", ngân hàng Standard Chartered cho biết, tổng kim ngạch thương mại toàn cầu dự báo đạt 32,6 nghìn tỷ USD, với mức tăng trưởng 5% vào năm 2030.