Hợp tác

Xuất khẩu sầu riêng có thể đạt 3,5 tỷ USD trong năm 2024

05:00 04/07/2024

Theo tính toán, với sản lượng sầu riêng của nước ta, năm nay xuất khẩu loại quả này sẽ đạt 3 tỷ USD. Nếu ký được nghị định thư xuất khẩu sầu đông lạnh, kim ngạch xuất khẩu có thể đạt khoảng 3,5 tỷ USD.