Văn hóa - Du lịch

Đà Lạt hướng tới thành phố sáng tạo của UNESCO về âm nhạc

Theo thông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng, đơn vị đang phối hợp với UBND thành phố Đà Lạt xây dựng dự thảo Hồ sơ ứng cử gia nhập Mạng lưới các Thành phố sáng tạo của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO).