Văn hóa - Du lịch

Giới trẻ đua nhau check-in với cây lá đỏ tại Sa Pa

Những ngày này, giới trẻ đua nhau chụp ảnh với cây lá đỏ tại Sa Pa.