Văn hóa - Du lịch

Quảng Ninh: Đặc sắc Carnaval Hạ Long năm 2024

Carnaval Hạ Long là một trong những sản phẩm du lịch đặc sắc nhất, lễ hội đường phố ấn tượng nhất mỗi dịp hè về đã được Quảng Ninh duy trì, phát triển suốt nhiều năm qua.