Người nổi tiếng

Tổng giám đốc PGBank xin từ nhiệm

Bà Đinh Thị Huyền Thanh - Tổng giám đốc PGBank, đã có đơn xin từ nhiệm với nguyện vọng cá nhân.