Người nổi tiếng

PV Power bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc mới

Ông Trương Việt Phương được bổ nhiệm đảm nhận vị trí Phó Tổng Giám đốc PV Power kể từ ngày 27/11/2023.