Tư vấn chiến lược

Dự báo ngành hàng không sẽ phục hồi mạnh mẽ vào năm 2024

Theo Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA), số lượng khách du lịch trên toàn cầu dự kiến sẽ tăng lên mức cao lịch sử, với 4,7 tỷ lượt người dự kiến sẽ đi du lịch vào năm 2024.