Tư vấn chiến lược

Tổng mức bán lẻ hàng hóa tăng cao nhờ hoạt động thương mại, du lịch

Theo số liệu công bố của Tổng cục Thống kê, tính chung 8 tháng năm 2023, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 10% so với cùng kỳ năm trước, trong đó doanh thu du lịch lữ hành tăng 47%.