Phong cách sống

Thắng vụ thầu 35.000 tỷ: 'Phép thử' cho tham vọng của ông Nguyễn Bá Dương

Gói thầu 5.10 nhà ga dự án sân bay Long Thành trị giá 35.000 tỷ sẽ là bệ phóng tăng trưởng cho nhóm Vietur giai đoạn 2023-2026. Liên minh Vietur với nhiều cái tên trong “hệ sinh thái” của ông Nguyễn Bá Dương.