Đô thị

Hà Nội chưa được phê duyệt thêm sân bay quốc tế

UBND TP Hà Nội đã đề nghị Thủ tướng, Bộ GTVT quy hoạch sân bay thứ 2 là sân bay quốc tế. Tuy nhiên, theo quy hoạch được phê duyệt, Hà Nội sẽ chỉ có thêm sân bay quốc nội.