Xuất khẩu hàng hóa sang thị trường EU khởi sắc trong nửa đầu năm 2024

2 ngày trước

Hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam tới hầu hết các thị trường, đối tác thương mại lớn trong 6 tháng đầu năm 2024 đều phục hồi đạt mức tăng trưởng cao. Trong đó, xuất khẩu sang thị trường EU khởi sắc với kim ngạch đạt 24,5 tỷ USD.