Doanh nghiệp Việt cần lưu ý khi xuất khẩu hàng hoá sang Bắc Âu

Hiện nay, người tiêu dùng tại các quốc gia khu vực Bắc Âu đặc biệt quan tâm đến vấn đề bảo vệ môi trường và an toàn vệ sinh thực phẩm. Do đó, tới đây rất nhiều quy định mới ra đời đều sẽ hướng tới hai mối quan tâm này, nên doanh nghiệp Việt Nam cần lưu ý để xuất khẩu hàng hoá thành công.