Bảo hiểm

'Bảo hiểm nhân thọ đang trải qua khủng hoảng lớn nhất về niềm tin'

Chiều 24/4, Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam (IAV) đã có buổi chia sẻ, trao đổi thông tin về lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ tại TP. HCM. Tại buổi chia sẻ, ông Ngô Trung Dũng, Phó tổng thư ký IAV cho biết năm 2023 là giai đoạn khó khăn, thử thách đối với thị trường bảo hiểm nhân thọ nói riêng, cũng như toàn nền kinh tế nói chung.