Góc nhìn

Ông chủ Kinh Bắc kể chuyện thu hút FDI

Các lĩnh vực mới như công nghệ và đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, công nghiệp bán dẫn, sản xuất chip... được kỳ vọng trở thành làn sóng thu hút đầu tư FDI mới tại Việt Nam. Muốn thực hóa được điều này, các địa phương phải giải quyết được bài toán về nhân lực.