Góc nhìn

Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi): 'Liều doping' cho chuyển đổi số

Dự án Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi) dự kiến sẽ được Quốc hội tiếp tục cho ý kiến, xem xét thông qua tại kỳ họp thứ 5 diễn ra sắp tới. Đáng chú ý, dự án luật này được kỳ vọng sẽ thúc đẩy quá trình chuyển đổi số quốc gia, vốn đang chưa thực sự hiệu quả trong thời gian qua.