Chuyển động số

Ván cược mạo hiểm của Apple

Đây là dòng title được tờ CNN chạy trên trang khi nói về sự kiện ra mắt kính thực tế hỗn hợp của Apple.