Chấm dứt trình trạng cho doanh nghiệp sân sau vay tiền, dành lãi suất thấp cho lãnh đạo ngân hàng

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu chấm dứt tình trạng cho vay tập trung vào một số doanh nghiệp, dự án thuộc hệ sinh thái, hoặc thuộc sân sau của tập đoàn. Nghiêm cấm, việc mở rộng room tín dụng và dành lãi suất thấp cho thành viên ban lãnh đạo ngân hàng.