Chứng khoán

GELEX Electric được HoSE chấp thuận niêm yết

05:36 04/07/2024

Trước đó, cổ phiếu GEE được đăng ký giao dịch trên sàn UPCoM thuộc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) từ tháng 3/2022.