Chứng khoán

Đằng sau cuộc đua tăng vốn mới giữa các công ty chứng khoán

Một trong những nguyên nhân thúc đẩy cuộc đua tăng vốn càng thêm nóng là để chuẩn bị nguồn lực đón con sóng nâng hạng thị trường với nhiều triển vọng gia tăng về quy mô giao dịch cũng như cơ sở nhà đầu tư.