Trung tâm đăng kiểm không được tự ý từ chối xe cải tạo

Cục Đăng kiểm Việt Nam yêu cầu các đơn vị đăng kiểm xe cơ giới không được từ chối cung cấp dịch vụ kiểm định xe cơ giới, nghiệm thu xe cải tạo trái quy định.