Đời sống

Thủ tướng chỉ đạo không cúng sao giải hạn, cúng oan gia trái chủ

Trong văn bản mới nhất, Thủ tướng yêu cầu các tỉnh, thành phố không để xảy ra các hoạt động mê tín dị đoan, dâng sao giải hạn, gọi hồn, cúng vong, trục vong, cúng oan gia trái chủ, phản văn hóa, trục lợi tại các cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo.