Đời sống

Phó Thủ tướng chỉ đạo không để tăng lương dẫn đến tăng giá bất hợp lý

3 ngày trước

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đề nghị làm tốt công tác thanh tra, kiểm tra quá trình niêm yết thực hiện các chính sách, quy định về giá, trong đó kiểm tra yếu tố hình thành giá, không để tăng lương dẫn đến tăng giá bất hợp lý.