Xã hội

Ths.Đinh Duy Hợi giữ chức Tổng Biên tập Tạp chí Tin học và Đời sống

Ths. Đinh Duy Hợi, Phó Tổng Biên tập phụ trách Tạp chí Tin học và Đời sống được bổ nhiệm làm Tổng Biên tập Tạp chí Tin học và Đời sống, cơ quan ngôn luận của Hội Tin học Việt Nam.