Trong 5 tháng đầu năm, khối doanh nghiệp FDI chiếm 67,6% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước

Hết tháng 5/2024, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước đạt 303,94 tỷ USD, tăng 16% (tương ứng tăng 42 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của khối doanh nghiệp FDI đạt 205,44 tỷ USD.

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 5/2024 (từ ngày 16/5 đến ngày 31/5/2024) đạt 32,74 tỷ USD. Qua đó, nâng tổng giá xuất nhập khẩu của cả nước trong 5 tháng đầu năm 2024 đạt 303,94 tỷ USD, tăng 16% (tương ứng tăng 42 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2023; trong đó, tổng trị giá xuất nhập khẩu của khối doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt 205,44 tỷ USD, chiếm 67,6% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước, tăng 13,7% (tương ứng tăng 24,82 tỷ USD); tổng trị giá xuất nhập khẩu của khối doanh nghiệp trong nước là 98,5 tỷ USD, tăng 21,1% (tương ứng tăng 17,18 tỷ USD).

Khối doanh nghiệp FDI chiếm 67,6% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước trong 5 tháng qua. Ảnh minh hoạ 

Cụ thể, về xuất khẩu, tổng trị giá xuất khẩu của Việt Nam đạt 156,28 tỷ USD, tăng 14,9% (tương ứng tăng 20,23 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, tổng trị giá xuất khẩu hàng hóa trong 5 tháng đầu năm 2024 của nhóm các doanh nghiệp FDI là 111,93 tỷ USD, tăng 13,1% (tương ứng tăng 12,95 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước, chiếm 71,6% tổng trị giá xuất khẩu của cả nước.

Ở chiều ngược lại, trong 5 tháng đầu năm 2024, tổng trị giá nhập khẩu của cả nước đạt 147,67 tỷ USD, tăng 17,3%, tương ứng tăng 21,77 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, tổng trị giá nhập khẩu của nhóm các doanh nghiệp FDI đạt 93,51 tỷ USD, tăng 14,5% (tương ứng tăng 11,87 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước, chiếm 63,4% tổng trị giá nhập khẩu của cả nước.

Như vậy, với kết quả trên, tính chung 5 tháng đầu năm 2024, cán cân thương mại hàng hóa thặng dư 8,61 tỷ USD, thấp hơn so với mức thặng dư 10,15 tỷ USD của cùng kỳ năm 2023. Riêng đối với khối doanh nghiệp FDI, cán cân thương mại hàng hoá thặng dư 18,41 tỷ USD.