Tổng duyệt Chương trình giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam – Trung Quốc

Sáng 10/4, tại thành phố Lào Cai, dưới sự chủ trì của Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Đoàn công tác của Bộ Quốc phòng đã tổng duyệt các hoạt động trong khuôn khổ Chương trình giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam – Trung quốc lần thứ 8.

Tham gia tổng duyệt chương trình có các đồng chí: Đặng Xuân Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Hoàng Quốc Khánh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo, đại diện một số sở, ngành của tỉnh; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị đóng quân trên địa bàn tỉnh và Phòng Tùy viên Quốc phòng Trung Quốc tại Việt Nam.

IMG_0883.JPG
IMG_1122.JPG
Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến tổng duyệt các hoạt động tại khu vực Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai.

Đoàn công tác của Bộ Quốc phòng và lãnh đạo tỉnh Lào Cai đã kiểm tra công tác chuẩn bị và tổng duyệt toàn bộ hoạt động sẽ diễn ra trong Chương trình giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam – Trung quốc lần thứ 8.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến chỉ đạo trang trí, khánh tiết tại khu vực Cửa khẩu quốc tế Lào Cai (3).JPG
Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến chỉ đạo trang trí, khánh tiết tại khu vực Cửa khẩu quốc tế Lào Cai (1).JPG
Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến chỉ đạo trang trí, khánh tiết tại khu vực Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai.

Qua kiểm tra thực tế, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Hoàng Xuân Chiến đã có những chỉ đạo cụ thể và yêu cầu các đơn vị, bộ phận chấp hành nghiêm chỉ đạo.

Đoàn công tác của Bộ Quốc phòng kiểm tra công tác chuẩn bị cho lễ khánh thành Nhà văn hóa hữu nghị Bản Phiệt..JPG
Đoàn công tác của Bộ Quốc phòng kiểm tra công tác chuẩn bị cho Lễ khánh thành Nhà văn hóa hữu nghị.
Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến kiểm tra tại Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai..JPG
Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến kiểm tra tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến đánh giá cao các cơ quan, đơn vị đã tích cực, chủ động triển khai công tác chuẩn bị phục vụ chương trình giao lưu. Đồng chí yêu cầu các bộ phận tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, chính quyền địa phương tập trung rà soát lần cuối công tác chuẩn bị mọi mặt, đảm bảo chương trình giao lưu diễn ra trang trọng, thành công; chú trọng công tác chuẩn bị về cảnh quan môi trường, trang trí khánh tiết, đảm bảo an ninh, trật tự…

Mọi công tác chuẩn bị cho Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Trung Quốc đã hoàn tất (1).JPG
Mọi công tác chuẩn bị cho Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Trung Quốc đã hoàn tất (2).JPG
Mọi công tác chuẩn bị cho Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Trung Quốc đã hoàn tất (3).JPG
Mọi công tác chuẩn bị cho Chương trình giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc đã hoàn tất.