Hủy kết quả đấu giá mỏ cát, doanh nghiệp mất 2,6 tỷ đồng

Nguồn tin từ UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết, ông Lê Đức Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ký văn bản thống nhất với đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường không ban hành quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá mỏ cát tại xã Cẩm Ngọc, huyện Cẩm Thủy.

Như đã đưa tin trước đó, ngày 14/4/2023, UBND tỉnh Thanh Hóa nhận được đơn xin hủy kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ cát tại xã Cẩm Ngọc, huyện Cẩm Thủy (diện tích mỏ 21,6 ha) của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hùng Sơn.

Trên cơ sở báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 3829/STNMT-TNKS ngày 5/5/2023 kèm theo biên bản hội nghị ngày 27/4/2023 giữa Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Sở Tư pháp, Trung tâm Đấu giá Tài sản Thanh Hóa, Công ty Cổ phần Tập đoàn Hùng Sơn, lãnh đạo UBND tỉnh Thanh Hóa đã có văn bản chỉ đạo, thống nhất với đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường không ban hành quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá mỏ cát tại xã Cẩm Ngọc, huyện Cẩm Thủy.

Đơn xin hủy kết quả đấu giá của Tập đoàn Hùng Sơn.

Lý do, Công ty Cổ phần Tập đoàn Hùng Sơn đã có đơn xin hủy kết quả đấu giá mỏ cát ở xã Cẩm Ngọc, huyện Cẩm Thủy. Người trúng đấu giá là Công ty Cổ phần Tập đoàn Hùng Sơn đã thống nhất ký văn bản thỏa thuận ngày 27/4/2023 hủy kết quả trúng đấu giá mỏ cát này theo quy định tại Khoản 1 Điều 72 Luật Đấu giá tài sản năm 2016. Công ty Cổ phần Tập đoàn Hùng Sơn chấp nhận mất toàn bộ số tiền đặt cọc hơn 2,6 tỷ đồng và không có bất kỳ khiếu nại nào.

Ngoài ra, UBND tỉnh Thanh Hóa giao Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật, UBND tỉnh Thanh Hóa và các cơ quan liên quan về tính chính xác của nội dung đề xuất không ban hành quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ cát làm vật liệu xây dựng thông thường ở xã Cẩm Ngọc, huyện Cẩm Thủy đối với Công ty Cổ phần Tập đoàn Hùng Sơn.

Khẩn trương có văn bản thông báo cho Trung tâm Dịch vụ đấu giá Tài sản Thanh Hóa nộp số tiền đặt cọc của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hùng Sơn khi tham gia đấu giá mỏ cát này vào ngân sách Nhà nước theo quy định của pháp luật.

Buổi đấu giá.

Tiếp tục thực hiện các quy trình để tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ cát xã Cẩm Ngọc, huyện Cẩm Thủy theo quy định của pháp luật.

Sở Tài chính, Sở Tư pháp theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, căn cứ quy định của pháp luật, có trách nhiệm chủ động phối hợp chặt chẽ với Sở Tài nguyên và Môi trường để thực hiện đầy đủ các nội dung liên quan đến đấu giá quyền khai thác mỏ cát xã Cẩm Ngọc, huyện Cẩm Thủy theo chỉ đạo của UBND tỉnh Thanh Hóa, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật.

Trước đó, sáng ngày 16/2/2023, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Thanh Hóa đã công bố kết quả trúng đấu giá đối với 10 mỏ khoáng sản gồm 1 mỏ cát, 4 mỏ đất, 5 mỏ đá đã được các nhà đầu tư tham gia đấu giá bỏ giá kết thúc vào chiều ngày 15/2/2023. Kết quả, đối với mỏ cát xã Cẩm Ngọc, huyện Cẩm Thủy, diện tích mỏ 21,6 ha được nhà đầu tư là Công ty Cổ phần Tập đoàn Hùng Sơn trả giá trúng tăng 156%.

Đây là con số trúng đấu giá quá cao so với thực tế, lý do mà công ty đưa ra để xin hủy kết quả đấu giá đó là do quá trình nghiên cứu quy chế hồ sơ đấu giá, Công ty chưa hiểu rõ việc bỏ giá nên dẫn đến bỏ giá quá cao, công ty xét thấy không đủ năng lực về tài chính để thực hiện mỏ cát này. Vì vậy Công ty xin đề nghị hủy kết quả đấu giá. Đây là một việc hi hữu tại tỉnh Thanh Hóa.