Bình Dương: Nhiều quy định mới về tách thửa, hợp thửa đất

admin
UBND tỉnh Bình Dương vừa ban hành Quyết định quy định điều kiện tách thửa đất, hợp thửa đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, đối tượng áp dụng của Quyết định này bao gồm tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất có nhu cầu tách thửa, hợp thửa đất; cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thực hiện thủ tục về tách thửa, hợp thửa đất theo quy định của pháp luật; tổ chức, cá nhân khác có quyền và nghĩa vụ liên quan đến việc thực hiện thủ tục tách thửa đất, hợp thửa đất; tòa án Nhân dân các cấp khi giải quyết vụ án, cơ quan thi hành án khi tổ chức thi hành án liên quan đến việc tách thửa, hợp thửa đất.

Đồng thời, Quyết định không áp dụng với trường hợp chuyển quyền sử dụng đất trọn thửa; bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng nhà thuộc sở hữu Nhà nước; tách thửa đất để thực hiện quyết định thu hồi đất của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; đất hiến tặng cho Nhà nước, đất tặng cho đối tượng chính sách, người có công, hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn để xây dựng nhà ở.

Về các điều kiện tách thửa đất, theo Quyết định của UBND tỉnh Bình Dương, đối với đất nông nghiệp theo quy hoạch sử dụng đất là đất phi nông nghiệp, diện tích tối thiểu được phép tách thửa tại các phường là 300m2, tại các thị trấn là 500m2, tại các xã là 1.000m2.

Tiếp đến, đối với đất nông nghiệp theo quy hoạch sử dụng đất là đất nông nghiệp, tại TP. Dĩ An, TP. Thuận An, TP. Thủ Dầu Một, TP. Tân Uyên, thị xã Bến Cát, diện tích tối thiểu được phép tách thửa ở phường là 300m2; ở xã là 1.000 m2. Còn tại các huyện Bàu Bàng, Bắc Tân Uyên, Dầu Tiếng, Phú Giáo, diện tích tối thiểu được tách thửa ở thị trấn là 2.000m2, tại xã là 3.000m2.

Đối với đất ở diện tích tối thiểu được tách thửa tại phường là 60m2, thị trấn là 80m2, các xã là 100m2.

Bình Dương: Nhiều quy định mới về tách thửa, hợp thửa đất - Ảnh 1UBND tỉnh Bình Dương quy định diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở tại phường là 60m2, thị trấn là 80m2, các xã là 100m2.

Đối với thửa đất có nhiều loại đất thì việc xem xét tách thửa chỉ áp dụng cho một loại đất nếu đủ điều kiện, sau khi trừ phần diện tích đất thuộc hành lang bảo vệ các công trình theo quy định; Trường hợp được Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án thì được hợp thửa đất phù hợp với dự án và quy hoạch chi tiết xây dựng đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

UBND tỉnh Bình Dương không cho phép hợp thửa đối với đất ở tại các khu dân cư theo dự án hoặc đã hình thành khu dân cư theo quy hoạch chi tiết xây dựng, trừ trường hợp được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt dự án, phê duyệt quy hoạch chi tiết chấp thuận.

Về các điều kiện hợp thửa đất, theo Quyết định của UBND tỉnh Bình Dương, người sử dụng đất phải đáp ứng những điều kiện: các thửa đất khi hợp thửa phải liền kề nhau; thửa đất hợp thửa phải có cùng mục đích sử dụng đất được ghi trên Giấy chứng nhận đã cấp; thửa đất được sử dụng vào nhiều mục đích được hợp với thửa đất có từ một mục đích sử dụng trở lên và phải cùng mục đích sử dụng với thửa đất hợp thửa.

Trường hợp được Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án thì được hợp thửa đất phù hợp với dự án và quy hoạch chi tiết xây dựng đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; không cho phép hợp thửa đối với đất ở tại các khu dân cư theo dự án hoặc đã hình thành khu dân cư theo quy hoạch chi tiết xây dựng, trừ trường hợp được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt dự án, phê duyệt quy hoạch chi tiết chấp thuận.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 1/6/2023.

{