Người dân có thể đăng ký, bấm biển số xe trên VNeID từ ngày 1/8

Tại Thông tư 28 của Bộ Công an quy định, từ ngày 1/8/2024, chủ xe có thể bấm biển số trên ứng dụng VNeID khi đăng ký xe lần đầu đối với xe sản xuất, lắp ráp trong nước.

Trước đó, Bộ Công an đã ban hành Thông tư số 28 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32 quy định nhiệm vụ, quyền hạn, quy trình tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm của CSGT và Thông tư số 24 về cấp, thu hồi đăng ký, biển số xe cơ giới.

Điểm mới của thông tư này là bổ sung khoản 5 điều 12 của Thông tư số 24 quy định về thủ tục đăng ký xe lần đầu.

Người dân có thể đăng ký, bấm biển số xe trên VNeID từ ngày 1/8. Ảnh minh hoạ

Cụ thể, công dân Việt Nam thực hiện đăng ký xe lần đầu bằng dịch vụ công trực tuyến (đối với xe sản xuất, lắp ráp trong nước) trên cổng dịch vụ công hoặc VNeID.

Từ ngày 1/8/2024, khi thông tư chính thức có hiệu lực, chủ xe sẽ không phải đưa phương tiện đến cơ quan đăng ký xe như trước. Chủ xe đăng ký sử dụng dịch vụ bưu chính để nhận chứng nhận đăng ký xe, biển số xe. Khi nhận giấy tờ và biển số xe, chủ xe sẽ gửi cho cơ quan đăng ký xe phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng (có dán bản chà số máy, số khung của xe, đóng dấu giáp lai của cơ sở sản xuất) qua bưu chính.

Trường hợp không nộp phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng hoặc thông tin bản chà số máy, số khung không đúng với thông tin đã kê khai, chủ xe mới phải mang xe đến cơ quan đăng ký xe và nhận kết quả.

Vẫn theo quy định mới của Bộ Công an, chủ xe thực hiện bấm biển số trên cổng dịch vụ công hoặc trên VNeID theo quy định. Cổng dịch vụ công, VNeID sẽ thông báo biển số xe được cấp và hướng dẫn nộp tiền lệ phí đăng ký xe qua tin nhắn điện thoại hoặc địa chỉ thư điện tử hoặc thông báo trên VNeID để chủ xe nộp tiền qua tiện ích thanh toán được tích hợp trên cổng dịch vụ công, VNeID.

Sau khi thanh toán thành công lệ phí đăng ký xe, cổng dịch vụ công, VNeID thông báo cho chủ xe việc hoàn thành nộp lệ phí. Sau đó cán bộ đăng ký xe thực hiện tiếp nhận, kiểm tra, hiệu chỉnh dữ liệu đăng ký xe lần đầu trực tuyến toàn trình từ cổng dịch vụ công, VNeID chuyển về hệ thống đăng ký, quản lý xe (không phải thực hiện kiểm tra thực tế xe, cà số máy, số khung của xe, chụp ảnh xe theo quy định về quy trình nghiệp vụ đăng ký xe).

Cùng với đó, in giấy khai đăng ký xe, chứng nhận đăng ký xe; trình lãnh đạo cấp có thẩm quyền duyệt, ký hồ sơ xe, chứng nhận đăng ký xe, sổ đăng ký xe và các giấy tờ liên quan; đóng dấu hồ sơ xe. Ký số chứng nhận đăng ký xe để trả kết quả đăng ký xe về cổng dịch vụ công, VNeID theo quy định. Trả chứng nhận đăng ký xe, biển số xe cho người dân qua dịch vụ bưu chính công ích.