Khải Hoàn Land bị Tổng cục Thuế xử lý về thuế hơn 2,2 tỷ đồng

admin
Tổng cục Thuế vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế đối với Công ty cổ phần Tập đoàn Khải Hoàn Land với tổng số tiền hơn 2,2 tỷ đồng.
khai-hoan-land-1700401969.jpeg
 

Quyết định xử phạt của Tổng cục Thuế cho biết Khải Hoàn Land đã có hành vi vi phạm hành chính là khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp.

Theo đó, Tổng cục Thuế quyết định xử phạt 351,11 triệu đồng do hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp; buộc công ty nộp đủ số tiền thiếu vào ngân sách là 1,76 tỷ đồng (trong đó, 1,25 tỷ đồng là thuế thu nhập doanh nghiệp và 503 triệu đồng là thuế giá trị gia tăng).

Ngoài ra, Khải Hoàn Land còn bị yêu cầu nộp hơn 110 triệu đồng tiền thuế chậm nộp. Tổng cộng số tiền Khải Hoàn Land bị xử lý về thuế là hơn 2,2 tỷ đồng.

Tổng cục Thuế giao cho bà Đinh Thị Nhật Hạnh, đại diện cho Khải Hoàn Land trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận quyết định nộp tiền phạt vào Kho bạc Nhà nước.

null
 

Về tình hình hoạt động kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2023, doanh thu thuần hợp nhất của Khải Hoàn Land đạt 77 tỷ đồng, giảm 74% so với cùng kỳ năm trước, thấp thứ hai kể từ đầu năm 2021 trở lại đây (chỉ cao hơn quý II/2023: 3 tỷ đồng).

Nguyên nhân chủ yếu là doanh thu môi giới bất động sản sụt giảm tới 91%, chỉ đạt 19 tỷ đồng.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp của công ty chỉ đạt 11 tỷ đồng, giảm 88% so với cùng kỳ năm trước, tương ứng biên lợi nhuận gộp 14,52%.

Kết quý III/2023, Khải Hoàn Land lãi trước thuế 15 tỷ đồng, giảm 77%; lãi sau thuế 12 tỷ đồng, giảm 77% so với cùng kỳ năm trước. Đây cũng là quý có lợi nhuận sau thuế thấp nhất 10 quý qua, kể từ sau quý I/2021.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần của Khải Hoàn Land đạt 299 tỷ đồng, giảm 61% so với cùng kỳ năm trước. Cơ cấu doanh thu cho thấy mảng môi giới bất động sản giảm 92%, chỉ đạt 46 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp 9 tháng đạt 14 tỷ đồng, giảm 94% so với cùng kỳ, tương ứng biên lợi nhuận gộp 4,68%.

Về nguồn vốn, nợ phải trả tại ngày 30/9/2023 đạt 1.705 tỷ đồng, giảm 10% so với đầu năm. Trong đó, nợ vay chiếm 59%, 1.011 tỷ đồng, tăng thêm 3 tỷ đồng.

Vốn chủ sở hữu của Khải Hoàn Land trong 9 tháng qua đã tăng thêm 2,2% lên 5.256 tỷ đồng. Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu là 1,32 lần.

{