Đầu tư LDG sắp tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024 lần 3

Đầu tư LDG vừa thông báo sẽ tổ chức ĐHĐCĐ 2024 lần thứ 3 vào ngày 28/6 tới đây theo hình thức trực tuyến.
ldg-1717946962.pngĐầu tư LDG sắp tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024 lần 3. Ảnh: LDG.
 

CTCP Đầu tư LDG (MCK: LDG) mới công bố thông báo tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2024 lần 3.

Theo đó, đại hội sẽ diễn ra vào ngày 28/6 bằng hình thức trực tuyến.

Trước đó, ngày 28/5, LDG không đủ điều kiện để tiến hành tổ chức họp ĐHĐCĐ 2024 lần 2 do tính đến thời điểm 15 giờ ngày 28/5, số lượng cổ đông/đại diện cổ đông dự họp đại hội cổ đông trực tuyến chỉ có 179 cổ đông/đại diện cổ đông tham gia, với hơn 24 triệu cổ phần, đạt tỷ lệ chỉ 9,62% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Năm 2024, HĐQT LDG dự trình cổ đông thông qua kế hoạch doanh thu thuần và lãi sau thuế lần lượt 167 tỷ đồng và 2,5 tỷ đồng. Năm 2023, LDG âm doanh thu thuần gần 37 tỷ đồng do hàng bán bị trả lại và lỗ sau thuế hơn 527 tỷ đồng.

Trong năm nay, ngoài tiếp tục triển khai bán các sản phẩm đã nhận chuyển nhượng, hoàn thiện pháp lý tại các dự án, HĐQT LDG cho biết sẽ tìm kiếm nhà đầu tư hợp tác đầu tư dự án để cơ cấu lại dòng tiền, cải thiện tình hình tài chính và khả năng trả nợ của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, Công ty cũng hướng đến phát triển các quỹ đất, các dự án có tính khả thi cao.

Liên quan đến dự án Viva Park (hay khu dân cư Tân Thịnh), kế hoạch của LDG trong năm 2024 này là thực hiện thủ tục pháp lý để tiếp tục triển khai xây dựng và kinh doanh tại dự án này.

Nhằm tối ưu hóa nguồn lực, HĐQT LDG đề xuất ĐHDCĐ giao HĐQT cấp các khoản vay, bảo lãnh cho công ty con với giá trị mỗi khoản vay, bảo lãnh không vượt quá 20% tổng tài sản.

Cũng tại đại hội tới, HĐQT LDG sẽ trình miễn nhiệm chức danh trong HĐQT đối với cựu Chủ tịch Nguyễn Khánh Hưng với lý do không đủ điều kiện là thành viên HĐQT theo Điều lệ Công ty.

Với việc miễn nhiệm ông Hưng, số lượng thành viên HĐQT Công ty chỉ còn 3/4 thành viên, thiếu 1 thành viên so với điều lệ. Do đó, LDG sẽ tiến hành bầu bổ sung vị trí này. Theo tài liệu đại hội được cập nhật ngày 23/04, ứng viên duy nhất hiện tại là ông Trần Công Luận - Tổng Giám đốc đương nhiệm của Công ty.

Xét về hoạt động kinh doanh, quý I/2024, Đầu tư LDG ghi nhận doanh thu âm 130,2 tỷ đồng so với cùng kỳ dương 0,71 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ ghi nhận âm 124,9 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 70 tỷ đồng, tức lỗ thêm 54,92 tỷ đồng.

Tính tới 31/3/2024, tổng tài sản của Đầu tư LDG giảm nhẹ 0,9% so với đầu năm, tương ứng giảm 68,2 tỷ đồng, về 7.200,2 tỷ đồng. Trong đó, tiền mặt chỉ còn 6,7 tỷ đồng nhưng tổng nợ vay lên tới 1.328,5 tỷ đồng, bằng 51,3% vốn chủ sở hữu.