ACB phát hành lô trái phiếu thứ 5 trong năm 2023, huy động thành công 13.000 tỷ đồng

Với 5 lô trái phiếu được phát hành trong năm 2023, ACB đã huy động tổng cộng 13.000 tỷ đồng từ kênh trái phiếu.
ngan-hang-acb-1695221591.png
 

Ngày 20/9, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) đăng tải văn bản của Ngân hàng TMCP Á Châu (MCK: ACB) công bố kết quả phát hành trái phiếu đợt 5 lần 1 năm 2023.

Cụ thể, ngày 12/9, ACB đã phát hành thành công lô trái phiếu mã ACBL2325005 có kỳ hạn 2 năm, ngày đăng ký phát hành là 12/9/2023 và ngày đáo hạn là 12/9/202.

Lô trái phiếu này lãi suất phát hành 6,5%/năm, khối lượng phát hành là 50.000 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu; tổng giá trị phát hành là 5.000 tỷ đồng.

Đây là lô trái phiếu thứ 5 được ngân hàng này phát hành trong năm nay. Với 5 lô trái phiếu được phát hành, ACB đã huy động tổng cộng 13.000 tỷ đồng từ kênh trái phiếu.

Trước đó, tháng 7/2023, HĐQT ACB đã thông qua kế hoạch phát hành trái phiếu với với tổng quy mô tối đa 20.000 tỷ đồng.

Cụ thể, ACB sẽ phát hành tối đa 200.000 trái phiếu trong 20 đợt với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu hoặc bội số của 100 triệu đồng. Giá phát hành bằng mệnh giá.

Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản và không phải là nợ thứ cấp của ACB. Trái phiếu có kỳ hạn tối đa 5 năm và có lãi suất cố định suốt thời hạn.

Theo ACB, mục đích phát hành trái phiếu là phục vụ nhu cầu cho vay, đầu tư cũng như bảo đảm tuân thủ các chỉ tiêu an toàn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Ở chiều ngược lại, tháng 6/2023, ngân hàng này cũng thông báo mua lại 4 lô trái phiếu mã ACBH2124005, ACBH2124006, ACBH2124011 và ACBH2124012 với tổng mệnh giá mua lại tối đa là 10.000 tỷ đồng. Đây là 4 lô trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản và không phải là nợ thứ cấp của ACB.

Nguồn mua lại được ACB sử dụng từ nguồn thu các khoản cho vay VNĐ trung và dài hạn hoặc các nguồn cho vay, đầu tư đến hạn khác hoặc các nguồn vốn hợp pháp khác đến hạn vào thời điểm mua lại trái phiếu trước hạn.