Viglacera lãi ròng hơn 200 tỷ trong quý 1/2023, tăng 7%, ngắt chuỗi 4 quý lợi nhuận giảm liên tiếp

Dù lợi nhuận tăng nhưng doanh thu của Viglacera giảm 5% so với cùng kỳ năm trước.
viglacera-1713974968.png
 

Tổng công ty Viglacera (mã chứng khoán: VGC) công bố BCTC qý 1/2024 với doanh thu 2.639 tỷ đồng, giảm gần 5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, doanh thu từ cho thuê đất giảm gần 1% còn 1.084 tỷ đồng, doanh thu bán gạch ốp lát giảm 2% còn 602 tỷ đồng. 

Tuy nhiên, giá vốn hàng bán của Viglacera giảm gần 10% giúp lợi nhuận gộp của công ty tăng 10,8% lên mức 738 tỷ đồng. Doanh thu hoạt động tài chính của công ty gấp gần 2 lần lên đạt 23 tỷ đồng. Đặc biệt, chi phí tài chính, chi phí bán hàng cùng chi phí quản lý doanh nghiệp đồng loạt giảm. 

Kết quả, Viglacera thu về 344 tỷ đồng lãi trước thuế, tăng 55,6% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ đạt 206 tỷ đồng, tăng 7%. Như vậy, doanh nghiệp này đã ngắt chuỗi 4 quý lãi giảm liên tiếp. 

viglacera-1-1713974968.png
 

Tại thời điểm 31/3, tổng tài sản của Viglacera đạt 23.317 tỷ đồng, giảm gần 800 tỷ so với số đầu năm. Trong đó, lượng tiền mặt và tiền gửi của công ty giảm mạnh nhất với mức hơn 700 tỷ còn 1.760 tỷ đồng. 

Chiếm tỷ trọng lớn nhất (27%) trong tài sản của Viglacera là tài sản dở dang dài hạn, đạt gần 6.300 tỷ đồng. Đây là chi phí xây dựng dở dang các công trình. Tài sản cố định đạt mức 5.307 tỷ đồng. Hàng tồn kho có tổng giá trị 4.673 tỷ đồng, giảm 1,4%.