Đầu tư tài sản Koji (KPF) ‘trắng’ doanh thu trong quý đầu năm 2024

KPF đã ghi nhận tình trạng “trắng” doanh thu trong quý I/2024, trong khi cùng kỳ năm trước vẫn ghi nhận 1 tỷ đồng doanh thu.

CTCP Đầu tư tài sản Koji (MCK: KPF) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2024 với kết quả không mấy lạc quan.

Cụ thể, KPF đã ghi nhận tình trạng “trắng” doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý I/2024, trong khi cùng kỳ năm trước vẫn ghi nhận 1 tỷ đồng doanh thu.

dau-tu-tai-san-koji
 

Kỳ này, doanh thu tài chính của KPF cũng giảm tới 93% so với cùng kỳ năm trước, về còn 678,7 triệu đồng. Trong kỳ, KPF phát sinh hơn 26 triệu đồng chi phi tài chính, chi phí quản lý doanh nghiệp biến động không đáng kể với 536 triệu đồng.

Kết quả, KPF báo lãi sau thuế đạt hơn 83 triệu đồng trong quý I/2024, trong khi cùng kỳ năm trước lãi 10,2 tỷ đồng, tương ứng giảm hơn 99%.

Tổng tài sản của KPF tại thời điểm kết thúc quý I/2024 đạt 806,7 tỷ đồng, tăng nhẹ so với số đầu năm. Trong đó, tài sản chủ yếu là đầu tư tài chính dài hạn với 483,4 tỷ đồng, chiếm 60% tổng tài sản.

Các khoản phải thu về cho vay của KPF đến 31/3/2024 giảm xuống còn hơn 207 tỷ đồng. Trong đó, khoản cho vay lớn nhất là Công ty TNHH Đầu tư Cam Lâm với 79,875 tỷ đồng; Công ty TNHH Đầu tư Phúc Hậu 76,06 tỷ đồng; CTCP Dịch vụ và Công nghiệp Bình Dương 51,22 tỷ đồng.

Nợ phải trả cuối kỳ của KPF ghi nhận gần 14 tỷ đồng. Công ty không có nợ vay tài chính.

Ở diễn biến khác, Đầu tư tài sản Koji đã nhận được thông báo của Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM về việc cổ phiếu KPF sẽ bị đưa vào diện bị cảnh báo từ ngày 11/4/2024 do tổ chức kiểm toán có ý kiến ngoại trừ đối với báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 của doanh nghiệp này.